18 Ocak 2018 Perşembe
Çok Satan Ürünlerimiz
• Esselam
• Kurban
• Mevlana
Duyurular
İki Aşk Çiçeği

Yazar / Sanatçı: Ömer Nasuhi Bilmen
Ürün Markası: SEMERKAND
Ürün Kategorisi: Kitap

‹ki Aflk Çiçe¤i,
daha çok dinî ve ilmî eserleriyle tanınan Ömer
Nasuhi Bilmen’in yazdı
ğı tek roman olması hasebiyle ayrı bir
öneme sahip. Eserin önsözündeki ifadelerde de görülece
ği üzere,
yazarın edebî anlamda hiçbir iddiası olmamakla birlikte ve roman

gençlik yıllarında yazılmı
ş olmasına rağmen eserdeki Türkçe,
Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların kullanımı ve metnin

musikisi dikkat çekicidir.

‹ki Aflk Çiçe¤i
bir aşk hikayesi etrafında şekilleniyor. Aşkı tanımış,
kaybetmeyi tatmı
ş, kader karşısında çaresini yitirdiğini derinden
kavramı
ş bir grup insanı konu ediniyor.
Ömer Nasuhi Bilmen,
1883 yılında Erzurum’da doğdu, eğitim hayatını
İ
stanbul’da tamamladı. Yüksek İslam Enstitüsü’nde hocalık yaptı, Diyanet İşleri
Ba
şkanlığı görevinde bulundu. Döneminin gazete ve dergilerinde makaleleri
yayınlandı.
İslam fıkhı ve Kur’an tefsiri üzerine çok sayıda çalışması yayınlandı.

1971’de
İstanbul’da vefat etti.
Yeni Çikan Ürünlerimiz
• Esselam
• Kurban
• Mevlana
Anket
Yeni Abone Döneminde Semerkand Tv İçin Belirlenen Kampanyayı Nasıl Buldunuz?
Kargo Takibi